Functioneren KiFiD, en het vergelijk met schikkingen in het ‘beleggingspolisdossier’

Hilversum, 5 april 2018

Geachte dames en heren van de Tweede Kamer,

In het vervolg op de voorgaande berichten betreffende het ‘beleggingspolisdossier’ graag het onderstaande.

In de eerste plaats mijn dank voor de vele reacties die u heeft gegeven. Er hebben al vervolggesprekken kunnen plaatsvinden. Het is duidelijk dat er nog veel informatie moet en zal worden overgebracht.

De behandeling van de dossiers bij het KiFiD, en zeker bij de rechtbanken, is onnodig lang en dat dreigt – als er geen ingrijpen op het proces volgt – nog veel langer te gaan duren. Daarop kunt u in actie komen.

In het verleden heeft uw Kamer al een ‘motie beleggingsverzekeringen’ behandeld. Destijds afgewezen met een simpel ontraden door de minister van destijds. Het verschil met nu is, dat de werkzaamheden zijn voortgezet en geleid hebben door directe en tastbare resultaten.

Daarom kan één en ander nader worden ingevuld en heeft u ook echt een alternatief waarvoor u kunt kiezen. U kunt ‘de rotonde verlaten en richting kiezen’. De richting bepalen.

Zoals eerder is daartoe een concept-motie opgesteld. De onderstaande tekst bevat de verwerking van ervaringen en bereikte resultaten.

Ook in, en misschien wel juist, in het belang van de verzekeraars, de betrokken medewerkers, de bedrijfstak van de financiële dienstverlening maar vooral de consument – natuurlijk – is een proactieve stap vooruit noodzakelijk. Uw Kamer, U, bent met uw keuzes en daden daartoe in staat.

Er is geen twijfel over. Gezien de reacties op de eerdere berichten kan er gekozen worden voor direct werkende oplossingen. Het is goed om te merken dat er duidelijke stappen gewenst zijn, van uw kant als Kamer.

Vandaar dus het onderstaande als verdere handreiking.

Met zeer hartelijke dank, en gelijke groet, …………..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MOTIE VAN HET LID xxxxxxxx, en ………
Voorgesteld ……. april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de compensatie voor consumenten met een zogenaamde beleggingsverzekering / beleggingspensioen (‘woekerpolissen’) sterk uiteenloopt in de akkoorden tussen verzekeraars en voormalige stichtingen en er nu alsnog vele duizenden mensen naar de rechter moeten, c.q. moeten terugvallen op een behandeling van hun zaak bij het klachteninstituut KiFiD;

overwegende, dat er praktische en eenvoudig toepasbare methoden zijn ontwikkeld om de compensatie te verbeteren voor de groep van mensen die aantoonbaar voor de verbetering van hun rechten zijn opgekomen, zoals het instellen van een maximum aan poliskosten in euro’s en berekend als deel van de premie;

constaterende, dat het mogelijk moet zijn de financiële gevolgen van het toepassen van die methodiek te bepalen;
constaterende, dat met een verzekeraar (Allianz) voor het praktisch gehele bestand aan belanghebbenden (door overdracht van de kennis en ervaring aan de Vereniging Woekerpolis.nl) een acceptabele aanvullende oplossing heeft mogelijk gemaakt;

constaterende, dat er vergelijkbare (eerste) resultaten zijn gerealiseerd bij meerdere andere verzekeraars, en dat ook hier het voornemen is de kennis en ervaring over te dragen aan de Vereniging Woekerpolis.nl om een vergelijkbaar resultaat te behalen als in de ‘Allianz-regeling’, waarmee de ‘woekerpolisaffaire’ binnen een overzichtelijke tijd tot een einde kan worden gebracht;

verzoekt de regering betrokkenen (bijvoorbeeld, zoals eerder, aan het Ministerie en verbonden Toezichthouders en voorbereidend aan de Commissie Financiën) de gelegenheid te geven de ‘Allianz-regeling’ en de achterliggende methodiek(en) toe te lichten en de gevolgen daarvan in kaart te brengen;

en gaat overleg tot de orde van de dag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.