Toezichthouders

Vertrouwen
Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Meer en ook niet minder kun je van en over een autoriteit als een toezichthouder eenvoudig stellen: vertrouwen als een vanzelfsprekende voorwaarde. Het beschermen van het vertrouwensbegrip kan worden gezien als het centrale en primaire doel van het toezicht. Als doel van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft).