Bemiddeling

Een ‘kamerbrief’ waarin de Minister van Financiën antwoord geeft op vragen betreffende een alternatief voor de ‘Wabeke-aanbeveling’ (betreffende een compensatie voor ‘beleggingsverzekeringen’). Welke is doorgezonden aan relevante organisaties en gremia die zich bezighouden met bemiddeling inzake de ‘woekerpolisaffaire’.

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Geachte heer, mevrouw,

Ziet u s.v.p. de bijlage.

Een en ander heeft het beoogde resultaat mogen zien in gesprekken en uiteindelijke schikkingen met meerdere verzekeraars. Zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld dat er een bereidheid is gebleken om, zoals in het betreffende kamerstuk (onderstaand de link naar het betreffende document) is beschreven, een oplossingsrichting met praktische en feitelijke resultaten te vinden.

In essentie komt het neer op een voor de betrokken partijen werkbaar alternatief voor de   “Wabeke-aanbeveling”.

Feit is dat als dit alternatief zijn verdere werking en gelijk gedragen ondersteuning krijgt, beperkt tot de groep consumenten die tot een zekere peildatum actief zijn geworden met een claim voor de schade uit het verleden, er een oplossing voor de hand ligt die niet gezien kan worden als een “systeemrisico”.

Zonder dat er sprake is van vormen van geheimhouding wil ik graag het een en ander nader met u bespreken, het juiste woord daarbij is wel vertrouwelijk. Juist dit begrip is de basis waarmee betrokkenen zodanig betrokken zullen raken dat zij zich gerespecteerd en kansvol voor de toekomst zullen voelen. Dit brengt met zich mee dat er een eind aan de praktisch grenzeloze juridificering van het dossier en bemiddelingsresultaten binnen bereik worden gebracht.

Graag nodig ik u daarom en daartoe voor een gesprek uit, opdat ik het een en ander nader kan toelichten. Ik zal u daarvoor op passende wijze benaderen.

René Graafsma

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen