De Deal

Opleidingen en trainingen
In een willekeurige organisatie van mensen, van gezin tot bedrijf, staat voor het onderlinge verband en de gehechtheid het begrip vertrouwen centraal. Daar is veel over te zeggen en te doen. In ieder geval is veel minder vanzelfsprekend dan we zouden willen of de werkelijkheid is. Daarom zijn er vele opleidingen en trainingen om aan de begrippen en doelstellingen te kunnen werken.

De Deal
Wij zijn direct betrokken bij een nadrukkelijk op de praktijk gericht programma dat de kracht van vertrouwen zichtbaar maakt en verder ontwikkeld. De ontwikkeling van vaardigheden om verwachtingen te kunnen managen staan daarbij centraal. Immers het vervullen van verwachtingen is een van de basisfactoren van vertrouwen: ‘De Deal’ nakomen. Wat staat voor het vormgeven aan aanvullende kernwaarden: Discipline, Ethiek, Aandacht en Loyaliteit. En voor wie het wil, loyaliteit kan en mag ook worden gelezen als liefde. Liefde voor de mens en het vak bijvoorbeeld.

De Deal