De Kloof

“Hoe dieper de kloof, hoe mooier de brug”.

Een gebrek aan vertrouwen kan men zien als een kloof. Een gapend gat in de onderlinge communicatie en het beleven en nakomen van afspraken. Juist het opleidings- en trainingsprogramma The Deal is er op gebaseerd de actie op te pakken en de bruggen te bouwen die de kloven kunnen overbruggen.

Ook hier is het beleggingspolisdossier een voor de hand liggend voorbeeld. In diepere lagen kan het beleggingspolisdossier worden gezien als een symptoom van een systeemziekte in de diepere lagen van het systeem. “Het machtssysteem is sterker dan het rechtssysteem’. Hoe dat kan? Omdat aan verschijnselen als fraude, dwaling en misleiding geen grenzen worden gesteld. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2019 een evenement wordt georganiseerd om alle mogelijke symptomen van de ziekte van de systemen, het woekeren in al zijn vormen, zichtbaar te maken en oplossingen aan te bieden om tot het werkelijk bestrijden daarvan over te gaan.