Dossiers

Meerdere dossiers geven de praktische betekenis aan het begrip vertrouwen in de financiële dienstverlening.

Als eerste voorbeeld noemen we, als vanzelfsprekend, het beleggingspolisdossier. Voor inhoudelijke informatie betreffende deze dossiers kunt u kennis nemen van de feiten en mogelijkheden die wij nu verzamelen. De publicaties volgen op zeer korte termijn.