Financieel Verbond

Krachtenbundeling
Het Financieel Verbond beoogt, in eerste aanleg, een informatiedelend platform te bieden aan organisaties en krachten die werken aan het verhalen van schade – het realiseren van claims – op verzekeraars die ten opzichte van de polishouders schadeplichtig zijn omdat er sprake is van beleggingsverzekeringen die ‘woekerpolissen’ bleken te zijn.

Vertegenwoordiging
Alle relevante organisaties op het gebied van het claimen van schade op gemankeerde beleggingsverzekeringen hebben in het voorjaar van 2015, in verschillende mate, een betrokkenheid gehad bij gesprekken waarin de mogelijkheden van samenwerking zijn onderzocht. Iedere organisatie heeft een eigen werkwijze, eigen doelstellingen en een eigen identiteit. Dat is een vanzelfsprekend en zelfs wenselijk uitgangspunt. Vastgesteld is dat er daarbij wel een duidelijke behoefte is informatie en kennis te delen.

Platform
Door de, vanzelfsprekend, verschillende uitgangspunten van de te onderscheiden organisaties kan en wil het Financieel Verbond niet gezien worden als een alles overstijgende partij namens alle betrokkenen. De kracht van het Financieel Verbond bestaat in het onderling overleg en het vrijwillig uitwisselen van informatie. Daarmee is het Financieel Verbond een praktisch en effectief platform voor de welwillend betrokken organisaties”.