Indirecte transparantie, ..

(Indirecte-)Transparantie
Een financiële handeling is in feite altijd een overeenkomst. Een kwestie van aanbod en aanvaarding. Om tot een goede overeenkomst te komen is het van belang ’te weten waar je het over hebt’, duidelijke zaken en duidelijke afspraken. De wetgeving staat toe dat bij financiële overeenkomsten het uitgangspunt mag zijn dat er sprake is van indirecte transparantie. Dat wil zoveel zeggen als dat er alleen een opgave behoeft te worden gedaan van een veronderstelde uitkomst op de einddatum van het product. Kosten behoeven niet bij aanvang en gedurende de looptijd in de feitelijke euro’s te worden uitgedrukt.

Met het initiatief ‘Tijd Voor Transparantie’ willen de daarbij betrokken organisaties de wet doen aanpassen om tot meer transparantie te komen.