Indirecte transparantie

Aan de voordeur
Er is wettelijk toezicht op het functioneren van financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen,
middels de Wet op het Financieel Toezicht (de Wft).

Toezicht
De Autoriteit Financieel Toezicht (de AFM) ziet toe op het gedrag van de partijen.
De Nederlandse Bank (DNB) ziet er op toe dat partijen altijd aan de verplichtingen kunnen voldoen.

Transparantie
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dan is het zaak dat de consument het aanbod en het product volledig kan begrijpen. Dat het product transparant is, helder en begrijpelijk. De wetgever staat echter toe dat de het transparantie zich beperkt tot de opgave van een veronderstelde eindwaarde: indirecte transparantie. Kosten en premies behoeven dan niet ‘in euro’s’ te worden opgegeven. Organisaties hebben het initiatief genomen dat te veranderen: www.tijdvoortransparantie.nl.