Adviseurs / Het Kompas

Consumenten kunnen zich laten bijstaan door adviseurs, op vele wijzen en in verschillende hoedanigheden. De wereld van de consulenten, adviseurs, intermediairs kent vele kleuren en een geheel eigen wetgevingskader.

Omdat juist ook hier de belangen en de onderlinge verhoudingen niet zo maar inzichtelijk zijn te maken is er besloten van het in kaart brengen van dit landschap een apart project te maken.

Een adviseur kan een consument helpen de juiste richting te vinden. Als de richting maar goed is, dan is de snelheid minder van belang. Het project heeft dan ook de naam
‘Het Kompas’ gekregen en is met een inventarisatie van de bestaande structuren en organisaties van start gegaan.