KiFiD

KiFiD
“Het KiFiD is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij hen kan de consument terecht wanneer hij of zij een financiële klacht heeft. Men bemiddelt in geschillen met banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere financiële dienstverleners.

Doel
Het KiFiD helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

Onafhankelijkheid
Het KiFiD is volledig onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van het KiFiD. Ook het bestuur en de directie van KiFiD bemoeien zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie moet immers in alle vrijheid onpartijdige beslissingen kunnen nemen. Dit vindt men zo belangrijk dat dit is vastgelegd in de statuten en reglementen.

Financiering van het KiFiD
De dienstverlening wordt betaald door de aangesloten dienstverleners. De begroting van het KiFiD wordt gecontroleerd door de minister van Financiën.

Rol minister van Financiën
De minister van Financiën moet de begroting van het KiFiD goedkeuren en akkoord zijn met de statuten en reglementen. Ook moet de minister instemmen met de benoeming van het bestuur en de voorzitters van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep.
Zo is de onafhankelijkheid van het KiFiD gegarandeerd”.

https://www.kifid.nl/