Media

Wij zetten ons in om zoveel mogelijk ook in de media het vertrouwensbegrip verder te verankeren en daar waar mogelijk aan de orde te stellen.

Een eerste startpunt waar we bij betrokken zijn is de website XXXXXX, XXXXXXX Financieel Nieuws. Immers kennis is macht.

En middels bijeenkomsten, op social media, en de media in het algemeen voeren we de dialoog. Zo heeft de website van XXXXXXX een aparte rubriek alwaar de dialoog kan worden gevoerd.