Organisaties

Samenleving
Mensen leven dus samen, het is simpel: alleen gaat eigenlijk gewoon niet. Ingewikkelder is het niet. Om het samenleven mogelijk te maken verdelen de mensen de verschillende taken: de één bakt het brood, de ander doet de boekhouding. Met als mogelijk voordeel dat de beste talenten op de meest optimale wijze ingezet kunnen worden. En met elkaar vormt men dan niet alleen een maatschappij, maar ook een geheel van samenwerkende systemen waarmee de onderlinge taak- en rolverdeling zo goed mogelijk kan worden geregeld. Het geldsysteem is daar een nadrukkelijk voorbeeld van.  Tot dat ……..

Systemen
Tot dat ……… het geldsysteem een eigen leven is gaan leiden. Een kloof in optima forma.
Niet alleen zijn er woekerprodukten en – processen ontstaan maar is geld op zich een doel geworden. De vraag is dan aan de verschillende organen van het lichaam die het systeem uitmaken: ‘waar staan we eigenlijk voor, wat is onze identiteit, en hoe kunnen we ons bestaan rechtvaardigen?’.