Overheid

Het huidige kabinet formuleert:
“Het doel van het kabinet-Rutte III is om Nederland nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. Meer Nederlanders moeten in hun dagelijkse leven ervaren dat het beter gaat. Het kabinet investeert in ieders kansen en versterkt het collectief.

Daarvoor ziet het kabinet goede mogelijkheden:

  • Het kabinet investeert in collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld met extra geld en menskracht voor veiligheid, onderwijs, en zorg.
  • Het kabinet hervormt voor meer zekerheid en kansen in een nieuwe economie, bijvoorbeeld met een nieuwe balans tussen flexwerk en vaste contracten, meer maatwerk in oudedagsvoorzieningen, modernisering van het belastingstelsel en verlaging van de lasten.
  • Het kabinet pakt de uitdaging van de klimaatverandering aan. Nederland wordt duurzaam.
  • Het kabinet staat pal voor het Nederland van vrijheden, democratie, rechtsstaat en internationale oriëntatie. De Nederlandse identiteit blijft herkenbaar in een sterke internationale inbedding.”

https://www.rijksoverheid.nl/regering