Pensioenen

Pensioenakkoord: angel is de rekenrente, het machtsmiddel van het systeem.
De haak: Wet Verbeterde Premieregeling. Het beleggingsresultaat is van de deelnemer.
Wel met collectieve risicospreiding. Zo ook met de AFM-lijn vervult: met zorgplicht die mede gedragen wordt door de collectieve solidariteit, die in dit tijdsgewricht dwingend moet worden opgelegd. Kosten beheersbaar en transparant maken: in euro’s uitdrukken. Men moet het willen, niet moeten moeten. De limbische pleister. Vertrouwen is zelfvertrouwen.