Politiek

Regeerakkoord
Het begrip vertrouwen komt men inmiddels op vele terreinen tegen. Net als het woord duurzaamheid en transitie.

Zonder er een classificatie of oordeel over uit te spreken, ook in het nu geldige regeerakkoord is het woord vertrouwen in de titel opgenomen.

Regeerakkoord+2017-2021