Toezichtsvertrouwelijkheid.

Toezichtsvertrouwelijkheid
Als er een vermoeden is van niet passend gedrag van financiële organisaties dan kan er melding daarvan worden gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (de AFM) en / of
De Nederlandse Bank (DNB). Als je dat doet zal blijken dat deze toezichthouders ook te maken hebben met strikte regels van geheimhouding. Daarmee blijft het vaak onduidelijk wat er met een klacht of melding is of gaat gebeuren. Het Financieel Verbond zet zich in om de informatieverstrekking door de toezichthouders efficiënter te maken.