Vertrouwensindex

In de maatschappij, de samenleving, is er een groot aantal organisaties waarbij de kern van  de organisatie wordt uitgemaakt door het leveren van producten en/of diensten. Kwaliteit en een vaste klantrelatie hoort men benoemen als de reden van bestaan. Maar percepties kunnen verschillen: beleeft de klant het zelfde vertrouwen als de leverancier of de dienstverlener?

Middels de ‘vertrouwensindex’, vast te stellen aan de hand van een onafhankelijk onderzoekrapport, zullen we de verschillende partijen op een rij zetten en onderling met elkaar vergelijkbaar maken. Het vertrouwen tastbaar maken.