Wetenschap

Het woord vertrouwen heeft een essentiële betekenis, die voor zich lijkt te spreken. In werkelijkheid hebben filosofen en soortgelijke wetenschappers er boeken over vol geschreven.

‘Immanuel Kant’
Voor hier een korte samenvatting van onze eerste interpretaties in wetenschappelijke zin.
We volgen bijvoorbeeld het denken van de filosoof Immanuel Kant en verlengen zijn inleiding over onder andere de waarheidsvinding en kennisverwerving naar een eigen en praktische vertaling van het uiteindelijk zichtbare gedrag:  Immanuel Kant definieert het ‘categorisch imperatief’ naast het ‘hypothetisch imperatief’. Bij een keuze voor de hypothetische variant passen wij mensen onze verklaringen van ons gedrag aan met het ‘cognitief reduceren van de dissonanten’.